W dniu 20.01.2017 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy rozpoznał wniosek restrukturyzacyjny złożony w dniu 18.01.2017 r. i otworzył przyspieszone postępowanie układowe w wariancie układu częściowego względem dłużnika zagrożonego niewypłacalnością, reprezentowanego w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przez Kancelarię dor. restr. Marcina Kubiczka. 

Kancelaria dor. restr. Marcina Kubiczka przygotowała w niniejszej sprawie wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – wraz z załącznikami – zgodnie z wymogami prawa restrukturyzacyjnego. Integralnym elementem wniosku stał się wstępny plan restrukturyzacyjny opisany w art. 9 PrRestr, tj. zawierający analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika, wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów, a także wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych. W ramach przywołanego dokumentu wskazano hipotezy restrukturyzacyjne oraz wstępną diagnozę związaną z destruktorami wartości przedsiębiorstwa, które należy wyeliminować w toku realizacji programu naprawczego. Nadto, dłużnik reprezentowany przez Kancelarię dor. restr. Marcina Kubiczka przedstawił Sądowi restrukturyzacyjnemu oraz wierzycielom propozycje układowe oraz uzasadnienie w zakresie wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi (tj. w myśl 180 ust. 2 PrRestr).

Kancelaria dor. restr. Marcina Kubiczka łączy kompetencje prawno-ekonomiczno-zarządcze, co pozwala na świadczenie kompleksowych usług dla dłużników poszukujących wsparcia w sformułowaniu i realizacji efektywnego oraz optymalnego scenariusza restrukturyzacyjnego.

Czytaj notkę w PDF: