Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu upadłościowym spółki Stal-Met Nieczaj sp. z o.o. w upadłości syndyk masy upadłości kwal. dor. restr. Marcin Kubiczek zgromadził ponad 30 mln PLN, które pozwalają na ten moment zaspokoić w całości wszystkich ponad 100 wierzycieli upadłego (publicznoprawnych, handlowych, finansowych i innych), uznanych dotąd na liście wierzytelności, mieszczących się we wszystkich kategoriach zaspokojenia, z odsetkami i należnościami ubocznymi. Syndyk przygotowuje się aktualnie do przedstawienia Sędziemu-Komisarzowi planów podziału. Postępowanie upadłościowe zostało zainicjowane w tej sprawie z wniosku wierzyciela. Na tle praktyki postępowań upadłościowych to stosunkowo rzadki sukces, niemniej warto podkreślić podstawowe czynniki, które wpłynęły na powstanie takiej możliwości:
  • efektywny i zoptymalizowany przez syndyka proces likwidacji majątku, pozwalający osiągnąć w ramach transakcji optymalną wartość z punktu widzenia wierzycieli,
  • skutecznie zastosowanie przewidzianych w prawie upadłościowym mechanizmów bezskuteczności, które umożliwiły ekonomiczny i realny „odzysk” aktywów nieznajdujących się w momencie ogłoszenia upadłości w masie upadłości,
  • sprawne działanie organów postępowania upadłościowego (Sędzia-Komisarz, Sąd upadłościowy, Rada Wierzyciel).
Prawo upadłościowe okazało się w tej sprawie skuteczne. Syndykowi, a przede wszystkim wierzycielom, gratulujemy!