Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. “Ryzyko finansowe branży transportowej”. Sesję dotyczącą postępowania restrukturyzacyjnego w układzie częściowym w kontekście właśnie branży transportowej poprowadzi Starszy Wspólnik Kancelarii, dor. restr. Marcin Kubiczek.

Szereg sygnałów docierających od przedsiębiorców i menedżerów pozwala stawiać już tezę o kryzysie branży transportowej, zmagającej się dodatkowo z perspektywą brexitu i związanych z tym komplikacji. Z danych Euler Hermes wynika, że w 2018 roku liczba upadłości podmiotów z branży transportowej wzrosła o 43 procent, a statystyki za pierwszy okres 2019 r. wyłącznie uwypuklają istniejącą tendencję.

Tym bardziej warto uświadamiać przedsiębiorców działających w branży transportowej, że wniosek o upadłość nie jest jedynym lub pierwszym instrumentem prawnym, o którym powinien pomyśleć menedżer w sytuacji problemów płynnościowych. Postępowanie restrukturyzacyjne w wielu przypadkach oferuje realną pomoc zadłużonemu przedsiębiorstwu, umożliwiając zawarcie układu z wierzycielami i dalsze prowadzenie działalności gospodarczej. Co więcej, zazwyczaj zyskują na tym nie tylko dłużnicy, ale również wierzyciele, w tym wierzyciele finansowi.

Szkolenie, na które Państwa zapraszamy, wychodzi naprzeciw istniejącemu zapotrzebowaniu, a sesja szkoleniowa dor. restr. Marcina Kubiczka koncentrować będzie się właśnie na aspektach restrukturyzacji szczególnie adekwatnych dla branży transportowej i specyfiki jej obecnych problemów.

W trakcie prelekcji poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • Układ częściowy – definicja, regulacje, zastosowanie.
  • Układ częściowy w konkretnym postępowaniu restrukturyzacyjnym (case study).
  • Specyfika branży transportowej w kontekście mechanizmów prawa restrukturyzacyjnego, w tym układu częściowego.
  • Specyfika finansowania firmy transportowej (leasing) w kontekście restrukturyzacji.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.