Sąd odebrał spółce Leszka Czarneckiego prawo głosowania z części akcji VB Leasing oraz prawo wykonywania uprawnień osobistych. Na ich podstawie LC Corp mógł decydować nie tylko o składzie zarządu i rady nadzorczej spółki, ale także o obsadzie kluczowego personelu oraz o istotnych transakcjach. Sąd zgodził się z wnioskiem syndyka masy upadłości Idea Banku Marcina Kubiczka, według którego Czarnecki uzyskał tę kontrolę w sposób bezprawny W wyniku decyzji sądu Czarnecki dysponuje tylko 36,85% proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a 63,15% jest w dyspozycji masy upadłości Idea Banku. To pozwala syndykowi na wybór nowych władz spółki.

Reprezentująca syndyka kancelaria BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy przedstawiła sądowi dowody oraz opinie ekonomiczne i prawne wykazujące, że we wrześniu 2017 r. Leszek Czarnecki bezprawnie przejął 25,01 proc. akcji Idea Leasing (obecnie: VB Leasing) i uzyskał uprawnienia osobiste w tej spółce. Syndyk napisał we wniosku m.in., że „spółka Leszka Czarneckiego najpierw zbyt drogo sprzedała córce Idea Banku swoją spółkę Getin Leasing, aby następnie zbyt tanio (i na kredyt udzielony bez zgody walnego zgromadzenia Banku!) odkupić od Banku kontrolę nad połączonymi Idea Leasing oraz Getin Leasing”. Leszek Czarnecki przejął kontrolę nad spółką leasingową po kilkukrotnie zaniżonej cenie. Zdaniem syndyka nieważne były także dalsze zakupy akcji VB Leasing przez Leszka Czarneckiego i jego spółkę.

Dzisiejsze problemy VB Leasing, obsługującego tysiące leasingobiorców, zaczęły się właśnie od zakwestionowanej przez wrocławski sąd operacji, po której nastąpiły kolejne. Jak czytamy we wniosku syndyka: „Nabycie przez względnie dokapitalizowany Idea Leasing 100 proc. akcji głęboko niedokapitalizowanego Getin Leasing i sfinansowanie tej transakcji w całości długiem akwizycyjnym w wysokości około 392 mln zł zaciągniętym przez Idea Leasing było jedną z istotnych praprzyczyn problemów kapitałowych Idea Getin Leasing (i pośrednio także Idea Bank). Połączony podmiot stał się strukturalnie niedokapitalizowany. W sposób bezpośredni spowodowało to brak możliwości normalnego funkcjonowania nowej spółki w latach 2018-2019, a w efekcie także możliwości normalnego funkcjonowania Idea Bank”.

Postanowienie wrocławskiego sądu to kolejna odsłona walki syndyka o odzyskanie aktywów, dzięki którym miałby szansę zaspokoić wierzycieli Idea Banku, w tym obligatariuszy GetBack. Dzięki dotychczasowym działaniom prawnym syndyka Leszek Czarnecki nie może już sprzedać posiadanych 50,01 proc. akcji VB Leasing. – Bardzo się cieszę, że sąd podzielił moje argumenty i udzielił zabezpieczenia w całości – mówi syndyk Marcin Kubiczek. – Od momentu objęcia funkcji syndyka mówiłem, że zrobię wszystko, by zaspokoić wierzycieli upadłego Idea Banku, w tym obligatariuszy GetBack. Uzyskanie kontroli nad VB Leasing zwiększa na to szanse – dodaje syndyk.