Dzięki skuteczności syndyka masy upadłości Neotech Sp. z o.o. z Tułowic został sprzedany za 23 mln zł. Uzyskana kwota pozwala w 100 proc. zaspokoić wierzycieli spółki, w trakcie postępowania upadłościowego syndyk uznał prawie 70 wierzytelności na ponad 19,1 mln zł.

Neotech od 2011 r. produkował w siedzibie dawnej fabryki porcelany w Tułowicach (do 2017 r. działał także w Wieluniu) plastikowe obudowy do sprzętów RTV. 4 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu ogłosił upadłość spółki. Postępowanie upadłościowe właśnie zmierza do końca, sędzia-komisarz zaakceptował ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Zgodnie z przygotowanym przez syndyka Marcina Kubiczka planem wierzyciele Neotech Sp. z o.o. zostali zaspokojeni w 100 proc., we wszystkich kategoriach zaspokojenia, dzięki temu, że firma została sprzedana za 22,9 mln zł. Cena wywoławcza wynosiła 14,8 mln zł. Wśród zaspokojonych obok Skarbu Państwa i wszystkich pracowników spółki znalazł się ZUS, PFRON, Gmina Tułowice oraz wszyscy wierzyciele handlowi.

– Bardzo się cieszę, że każdy wierzyciel zostanie w pełni zaspokojony. Dobrze przeprowadzone postępowanie upadłościowe może doprowadzić do odzyskania pieniędzy od dłużnika, nawet jeżeli przedsiębiorstwo jest tak źle zarządzane jak Neotech. Firma miała wpisanych w księgach wieczystych ponad 20 przymusowych hipotek. Sukces tego postępowania cieszy tym bardziej, że w jego trakcie musieliśmy zmierzyć się z wieloma trudnościami – komentuje syndyk masy upadłości Neotech Marcin Kubiczek.

Spółka od końca 2016 r. nie składała do KRS sprawozdań finansowych, nie prowadziła też na bieżąco ksiąg rachunkowych. Ustanowiony jeszcze przed ogłoszeniem upadłości zarządca przymusowy nie otrzymał pełnego wykazu majątku, a jak się później zresztą okazało, jego część była obciążona zastawem skarbowym. Firma nie przedstawiła także wiarygodnego wykazu swoich zobowiązań, więc początkowo nieznana była faktyczna skala jej zadłużenia. Neotech był spółką z kapitałem z Korei Południowej, dlatego wierzyciele zgłaszali się również z tego kraju.

– Większość informacji, które otrzymywaliśmy od dłużnika, była niekompletna, a często sprzeczna sama ze sobą. Musieliśmy wykonać tzw. asset tracing, czyli zidentyfikować faktyczny majątek spółki, co niejednokrotnie wymagało stwierdzania bezskuteczności czynności prawnych podjętych przez Neotech jeszcze przed ogłoszeniem niewypłacalności i odzyskiwania tego majątku do masy upadłości – komentuje Marcin Kubiczek.

Prezes spółki Lee Won Jai otrzymał od Sędziego-Komisarza sądowy, czasowy zakaz opuszczania kraju, co zwiększyło efektywność prowadzonych procedur. Sukces w postępowaniu był możliwy dzięki efektywnej współpracy wierzycieli, sądu upadłościowego, Rady Wierzycieli, a także przedstawicieli upadłego.

Warto odnotować, że Neotech Sp. z o.o. to nie pierwszy przypadek sukcesu postępowania upadłościowego w województwie opolskim. W kwietniu tego roku nowym właścicielem kluczborskiego szpitala Vital Medic (upadłość ogłoszona 13 września 2022 r.) została Grupa Scanmed. W 100 proc. zaspokojono wierzycieli m.in. Stal-Met Nieczaj Sp. z o.o. (upadłość 8 stycznia 2019 r.), oraz J&A Sp. z o.o (upadłość 29 listopada 2019 r.).