26.03.2024 r. Syndyk złożył pierwszy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości na rzecz wierzycieli dłużnika FT Energy sp. z o.o. w upadłości. 15.04 Sędzia-komisarz zatwierdził plan podziału, wobec czego Syndyk przystąpił niezwłocznie do jego wykonania i już 16.04 dokonał wypłat na rzecz wierzycieli zgodnie z planem podziału