Syndyk Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Marcin Kubiczek sprzedał należące do masy upadłości Spółdzielni dwie sąsiadujące ze sobą działki o łącznej powierzchni 5,5 tys. m2, położone w ścisłym centrum Warszawy. Za 77 mln zł brutto kupiła je spółka Dom Development. Transakcję zaakceptowała Rada Wierzycieli Spółdzielni.

Podpisana umowa dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej u zbiegu Al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej w Warszawie jest warunkowa. Umowa przenosząca prawo użytkowania wieczystego zostanie podpisana do 10 maja, jeżeli M. St. Warszawa nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu. Syndykowi Marcinowi Kubiczkowi udało się spieniężyć nieruchomość w ciągu 9 miesięcy, odkąd sąd wyznaczył go do tej funkcji – o sprzedaży działek z wolnej ręki zdecydowała Rada Wierzycieli Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sierpniu 2023 r.

W skład masy upadłości Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej wchodzi jeszcze około 50 nieruchomości, które mogą zostać sprzedane przez syndyka.

Sąd ogłosił upadłość Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 22 kwietnia 2015 r.