Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.07.2020 r. w Warszawie odbędzie się VIII. edycja szkolenia “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne”. Sesję wykładową pt. “Pre-pack po nowemu, czyli o zasadach i szansach nowelizacji” poprowadzą wspólnicy Kancelarii, tj. Marcin Kubiczek i Bartosz Sokół.

Podczas sesji szkoleniowej dotyczącej przygotowanej likwidacji (pre-pack) poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • czym jest pre-pack?
  • prezentacja dotychczasowych doświadczeń na kanwie postępowań pre-packowych
  • cele nowelizacji
  • wniosek pre-packowy po nowelizacji
  • nowe instrumenty kontroli wniosku pre-packowego z punktu widzenia wnioskodawcy i wierzycieli

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.