Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (dawnego Ministerstwa Rozwoju) w Warszawie (https://www.mr.gov.pl), odbyło się szkolenie prowadzone przez dor. restr. Marcina Kubiczka oraz dor. restr. Karola Tatarę (www.tatara.com.pl), dotyczące praktycznych możliwości restrukturyzacji oraz likwidacji podmiotów po 01.01.2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanej likwidacji.

Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in. następujące:
1. cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne oraz układ likwidacyjny,
2. art. 25a ustawy o KRS jako narzędzie sprawnej likwidacji podmiotów,
3. przygotowana likwidacja, czyli pre-pack,
4. omówienie wybranych kazusów.

Niewątpliwie wyżej zakreślona tematyka słusznie pozostaje w kręgu zainteresowań wyspecjalizowanych departamentów Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, a przedmiotową inicjatywę powitać należy z zadowoleniem. Pogłębienie świadomości kadry zarządczej Ministerstwa w zakresie możliwości restrukturyzacyjnych powstałych po dniu 01.01.2016 r. z pewnością przysłuży się zwiększeniu efektywności działań Ministerstwa oraz szeroko rozumianemu rozwojowi gospodarczemu Polski.