Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.10.2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. “Ryzyko finansowe branży rolnej”, podczas którego sesję dotyczącą restrukturyzacji rolników poprowadzi dor. restr. Marcin Kubiczek.

Podczas sesji szkoleniowej dotyczącej restrukturyzacji rolników poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • Zdolność restrukturyzacja i upadłościowa rolników w obecnym stanie prawnym.
  • Restrukturyzacja rolników w układzie częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym – analiza przypadku.
  • Zawarcie układu w upadłości konsumenckiej rolnika – analiza przypadku.
  • Wyzwania i szanse wierzycieli w procesie restrukturyzacji rolników, czyli prezentacja wniosków płynących z praktyki.
  • Restrukturyzacja jako przestrzeń równoważenia interesów wierzycielskich z interesami dłużnika.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.