Z przyjemnością informujemy, iż doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek będzie jednym z prelegentów II edycji szkolenia “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw”, które odbędzie się w dniach 11-12 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Sesja szkoleniowa w zakresie restrukturyzacji w drodze przygotowanej likwidacji (PRE-PACK) poprowadzona zostanie przez dor. restr. Marcina Kubiczka wraz z mec. Karolem Tatarą. Poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia jak:

  • zalety przygotowanej likwidacji na tle rozwiązań prawa restrukturyzacyjnego,
  • legitymacja do złożenia wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • kwestia ustanowionych na przedmiocie sprzedaży zabezpieczeń (w tym tematyka zastawu rejestrowego),
  • okres przejściowy od postanowienia sądu w przedmiocie zatwierdzenia warunków sprzedaży do wydania przedmiotu sprzedaży,
  • wydanie przedsiębiorstwa (przedmiotu sprzedaży),
  • cena sprzedaży a zasada optymalizacji postępowania upadłościowego,
  • warunki formalne opisu i oszacowania.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.