aktualnosci-56Informujemy, iż ukazał się nowy nr “Doradcy Restrukturyzacyjnego”, tj. nr 7 (1.2017), zawierający artykuły zasługujące na zainteresowanie środowisk mających do czynienia z prawem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.

Zawartość przedmiotowego numeru “Doradcy Restrukturyzacyjnego” kształtuje się następująco:

 • Aleksandra Machowska – Zbieg wniosków restrukturyzacyjnych i wniosków o ogłoszenie upadłości – niektóre problemy praktyki sadowej.
 • Grzegorz Kozub – Nowe wymogi formalne zgłoszeń wierzytelności w prawie upadłościowym.
 • Łukasz Grenda – Odstąpienie od umowy wzajemnej w postępowaniu sanacyjnym.
 • Karol Tatara, Łukasz Trela, Adam Królik – Postępowanie o zatwierdzenie układu – wybrane problemy praktyczne,
 • Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół – Postępowanie podatkowe a dochodzenie wierzytelności podatkowych w postępowaniu upadłościowym.
 • Jerzy Pałys – O pomocy publicznej w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy zbyt wiele.
 • Witold Missala – Dobre praktyki rachunkowości w postępowaniach upadłościowych.
 • Rafał Adamus – Spełnienie świadczenia z wierzytelności przelanej na zabezpieczenie po otwarciu sanacji cedenta.
 • Jacek Drosik, Marcin Kubiczek – Podatkowe skutki zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a zasada optymalizacji w postępowaniu upadłościowym.
 • Alicja Sobota, Marek Porzycki – Upadłość konsumencka małżonków – wady obecnego stanu prawnego i możliwe sposoby ich usunięcia.
 • Karolina Łapiak – Postępowanie upadłościowe członków grupy przedsiębiorstw w świetle nowego rozporządzenia upadłościowego – uwagi wstępne.
 • Paweł Kuglarz – Transgraniczna upadłość konsumencka – wyzwanie dla syndyka i dłużnika.

Pozyskanie szerszego zakresu informacji oraz zamówienie “Doradcy Restrukturyzacyjnego” możliwe jest na stronie internetowego Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.