Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar “Prosto o restrukturyzacji” poświęcony uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) stanowi szczególną formę restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w związku z pandemią COVID-19. Systematycznie zwiększa się liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się z niej skorzystać, licząc na redukcję swoich zobowiązań i możliwość uniknięcia upadłości. Proponowany Państwu webinar to skondensowana i strawnie podana wiedza wieloletnich praktyków, którzy na bazie dotychczasowych doświadczeń omówią zasady działania UPR, korzyści i szanse, a także ewentualne przeciwwskazania do wdrożenia tej procedury. Specyfika wystąpień prelegentów obejmować będzie również kwestie odpowiedzialności członków zarządu i przedsiębiorców związanej ze stanem zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalnością, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń nabytych w toku pełnienia funkcji biegłego sądowego z zakresu badania niewypłacalności i odpowiedzialności menedżerów (karnej i cywilnej).

Webinar odbędzie się 5 lutego 2021 roku o godz. 12.00.

Zapisy prowadzimy na stronie internetowej Prosta restrukturyzacja 

Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zapisów.

Program

  1. Wprowadzenie do zagadnienia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.
    Omówienie jego specyfiki, założeń oraz podstawowych zasad (10 min, Bartosz Sokół).
  2. Wpływ otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego na ekonomiczno-prawną sytuację dłużnika, w tym w kontekście ochrony przed wierzycielami, a także relacji pomiędzy zarządem dłużnika a nadzorcą układu w toku działalności operacyjnej (10 min, Marcin Kubiczek).
  3. Dlaczego warto skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego? Jakie niesie korzyści, możliwości i szanse? (10 min, Bartosz Sokół).
  4. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne a maksymalizacja bezpieczeństwa menedżerów i przedsiębiorców w świetle istniejącego stanu zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności (10 min, Bartosz Sokół).
  5. Dyskusja, pytania uczestników (20 min, Marcin Kubiczek, Bartosz Sokół).