Uprzejmie informujemy, że Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek wygłosił w dniu 03.10.2018 r. wykład podczas III Zjazdu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, a przedmiotem wystąpienia była wycena przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym z uwzględnieniem pre-packu oraz w postępowaniu sanacyjnym.

Idea powstania Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych zrodziła się w związku z dyskusją dotyczącą struktury i funkcjonowania sądownictwa upadłościowego, która towarzyszyła pracom legislacyjnym nad ustawą z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Obecnie działalność stowarzyszenia organizuje działania wspierające funkcjonowanie sądownictwa upadłościowego poprzez zapewnienie płaszczyzny wymiany poglądów, ułatwienie dostępu do orzecznictwa, organizowanie szkoleń i spotkań dyskusyjnych.

Tematyka wyceny przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym należy w takim samym stopniu do zagadnień trudnych, jak i niezmiennie praktycznych. Doradca Restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek, dzięki wieloletniej praktyce biegłego w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, poproszony został o przedstawienie najistotniejszych zagadnień z punktu widzenia metodyki sporządzania wyceny dla potrzeb postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dodajmy, wyceny istotnie różniącej się w swojej specyfice od klasycznych wycen dla celów transakcji rynkowych.

Podczas wystąpienia zaprezentowano podstawowe założenia teoretyczne, a także – na bazie konkretnego postępowania prepackowego – dokonano analizy przypadku wyceny sporządzonej dla celów przygotowanej likwidacji, pod kątem jej formalnej i merytorycznej poprawności.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem słuchaczy, co pozwala mieć nadzieję na dalszą profesjonalizację procesów sporządzania wycen w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarówno po stronie biegłych, jak i prowadzących te postępowania Sędziów Komisarzy.