Z radością przyjmujemy fakt, że w 2020 r. Sądy upadłościowe powierzyły kancelarii Kubiczek Michalak Sokół oraz kwal. dor. restr. Marcinowi Kubiczkowi pełnienie funkcji syndyka w upadłościach gospodarczych łącznie aż 11 razy, co plasuje nas pod tym względem na 1 miejscu wśród podmiotów pełniących funkcję syndyka.

Dziękujemy Szanownym Sędziom wydziałów upadłościowych, którzy zaufali naszemu doświadczeniu i kompetencjom, a także całemu zespołowi KMS, dzięki któremu jest to możliwe.

KMS jest multikompetencyjnym organizmem dedykowanym najbardziej wymagającym postępowaniom. Posiadamy na pokładzie kwalifikowanego doradcę restrukturyzacyjnego, 4 doradców restrukturyzacyjnych, a także prawników, biegłych ds. wartości przedsiębiorstw i niewypłacalności, księgowych oraz szeroki zespół wyspecjalizowanych asystentów. Organizacja przygotowana jest logistycznie i cyfrowo do obsługi wymagających postępowań z dużą liczbą wierzycieli.