Uprzejmie informujemy, iż w dniu 15.11.2019 r. w Warszawie odbędzie się XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego „INSO 2019”, podczas którego w charakterze panelisty wystąpi Starszy Wspólnik Kancelarii Marcin Kubiczek.

Dor. restr. Marcin Kubiczek wystąpi w charakterze panelisty w bloku praktycznym poświęconym roli inwestora w upadłości, wykorzystując w tym zakresie wieloletnie doświadczenie praktyczne. Nie ulega wątpliwości, że upadłość jest m.in. formą recyklingu aktywów, które odpłatnie przekazuje się z niewypłacalnego podmiotu do podmiotu wypłacalnego. Szczególnie atrakcyjną formułę przekazania aktywów oferuje w tym względzie instytucja przygotowanej likwidacji (pre-pack). Z jednej strony pozwala na optymalizację celów inwestora (transakcja jest szybsza i z możliwym dyskontem), ale z drugiej strony zawiera również szereg bezpieczników mających na celu optymalizację interesów wierzycielskich.

Podczas wydarzenia poruszona zostanie również tematyka jawności postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych oraz problematyka przyjęcia układu na zgromadzeniu wierzycieli i rozpoznania układu przez Sąd.

XI Kongres Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego „INSO 2019”, którego organizatorem jest Instytut Allerhanda, tj. organizacja pożytku publicznego stanowiąca zarazem ośrodek zaawansowanych studiów prawnych, stanowi wydarzenie, w którym biorą udział najwybitniejsi specjaliści zajmujący się prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Dzięki zaangażowaniu cenionych ekspertów i wybitnych praktyków, dyskusje prowadzone w panelach: Legislacyjnym, Praktycznym i Sędziowskim prezentują wyjątkowo wysoki poziom oraz stanowią dla ich uczestników cenne źródło wiedzy.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu kongresu oraz tematów paneli eksperckich, uzyskać można na stronie internetowej INSO 2019 (www.inso.org.pl). Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w planowanym wydarzeniu.

Czytaj notkę w PDF: