Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym dotyczącym wybranych problemów praktycznych bezskuteczności czynności prawnych w kontekście niewypłacalności, który odbędzie się 13.09.2019  r. w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie w ramach szkolenia organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych. W dyskusji panelowej udział weźmie również doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek, Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, w towarzystwie znamienitych praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego:

  • prof. dr hab. Anna Hrycaj – Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 
  • dr Patryk Filipiak  – adwokat, doradca restrukturyzacyjny, FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna, Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
  • Łukasz Grenda – radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Restrukturyzacyjnych GRENDA z siedzibą w Poznaniu i Warszawie, 
  • Bartosz Sierakowski – radca prawny i partner w Kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp. k. doradca restrukturyzacyjny w Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., członek Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Docelową grupę odbiorców szkolenia stanowią praktycy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Paneliści planowanej dyskusji panelowej są doświadczonymi praktykami prawa restrukturyzacyjnego, stąd też należy spodziewać się, że dyskusja dostarczy wielu praktycznych refleksji, wyznaczając również kierunki proponowanych rozwiązań na gruncie problemów pojawiających się w zakresie stosowania instytucji bezskuteczności czynności prawnych w kontekście upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Dysputanci pochylą się nad zagadnieniami związanymi z bezskutecznością i zaskarżaniem czynności upadłego, ale także nad instytucją skargi pauliańskiej, w szczególności mechanizmem zaskarżania czynności prawnych oraz konsekwencjami wyroku.

Podczas szkolenia organizowanego przez KIDR wykład pt.: „Nowelizacja ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego” przedstawi SSR Janusz Płoch – Przewodniczący Wydziału VIII Gospodarczego dla spraw upadłościowo-restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, co stanowić będzie dodatkową i niewątpliwą wartość dodaną dla uczestniczących w szkoleniu praktyków prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest na stronie internetowej organizatora, tj. Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych pod załączonym linkiem.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!