Z satysfakcją informujemy, że wierzyciele zaufali wizji restrukturyzacji zaproponowanej przez spółkę z branży ciepłowniczej, przy udziale kwal. dor. restr. Marcina Kubiczka jako nadzorcy sądowego, głosując za przyjęciem układu. Sąd restrukturyzacyjny właśnie zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli.

  • Za układem zagłosowało blisko 98% głosujących wierzycieli.
  • Efektywnie zrestrukturyzowano zobowiązania o łącznej wartości sięgającej 65 mln PLN.

Dzięki temu nowoczesne i ekologiczne przedsiębiorstwo ciepłownicze uniknie upadłości. Warto dodać, że ciepło produkowane jest w całości w oparciu o gaz ziemny, co powoduje brak emisji jakichkolwiek pyłów do powietrza.