Uprzejmie informujemy, że Sąd upadłościowy zatwierdził wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży (prepack) w sprawie, w której opis i oszacowanie na potrzeby przygotowanej likwidacji w myśl art. 319 w zw. z art. 56a ust. 3 Prawa upadłościowego sporządził biegły Marcin Kubiczek.

Przedmiotem opisu i oszacowania w niniejszej sprawie było przedsiębiorstwo spółki prawa handlowego z branży medycznej.

Warto przypomnieć, że niezbędnym elementem wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży (prepack), integralnym względem wniosku o ogłoszenie upadłości (bez względu na to, czy składa go wierzyciel czy sam dłużnik), jest opis i oszacowanie przedsiębiorstwa objętego wnioskiem prepackowym, który w niniejszej sprawie sporządził właśnie biegły Marcin Kubiczek. Celem opisu i oszacowania jest dostarczenie organom postępowania upadłościowego wiedzy o wartości przedmiotu wyceny, tj. wartości przedsiębiorstwa. Wiedza ta jest niezbędna bowiem do likwidacji masy upadłości, która w przypadku przedmiotu wyceny miałaby przebiegać w trybie określonym w art. 56a prawa upadłościowego (pre-pack).

W myśl art. 319 ust. 2 PU biegły zobowiązany jest do określenia w treści opisu i oszacowania w szczególności takich elementów jak: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, nieruchomości wchodzące w jego skład, ich obszar oraz oznaczenie księgi wieczystej lub zbioru dokumentów, inne środki trwałe, stwierdzone prawa, a także obciążenia.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już blisko trzy lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarówno dla wierzycieli dłużnika i jego samego, jak i potencjalnego inwestora, zainteresowanego nabyciem określonego majątku upadłego.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła raport o pierwszym roku funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania pre-packu w polskiej rzeczywistości prawnej. Zachęcamy do lektury raportu pod wyżej załączonym linkiem.

Czytaj notkę w PDF: