Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził jeden z największych jak dotąd układów w Polsce.

Funkcję nadzorcy układu pełnił kwal. dor. restr. Marcin Kubiczek, a projekt prowadzili operacyjnie doradcy restrukturyzacyjni Jakub Michalak i Bartosz Sokół.

Układem częściowym objęto wierzytelności instytucji finansowych w łącznej wysokości 660 mln zł. Wszyscy wierzyciele objęci układem zagłosowali za przyjęciem układu, godząc się na redukcję zobowiązań o 550 mln zł. Układ zostanie wykonany dzięki finansowemu zaangażowaniu inwestora. W wymiarze społecznym ogromną wartością jest fakt, że zachowane zostanie 300 miejsc pracy, a spółka odzyska konkurencyjność.

Osiągnięcie sukcesu możliwe było dzięki profesjonalnej i efektywnej współpracy zespołu nadzorcy z wyspecjalizowanym pełnomocnikiem dłużnika, a także dzięki zaangażowaniu wierzycieli objętych układem. Gratulujemy przede wszystkim spółce, która dzięki posiadanemu know-how, zespołowi i możliwościom otrzymuje w ten sposób drugie życie!