Uprzejmie informujemy, iż zmianie uległ adres siedziby Biura Marcina Kubiczka. Obecnie działalność Marcina Kubiczka prowadzona jest pod wskazanym poniżej adresem, właściwym również dla doręczeń i korespondencji: ul. Daszyńskiego 165/2 w Gliwicach.