Z przyjemnością informujemy, iż w piątym numerze “Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 03 2016 r.), tj. kwartalnika Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, ukazał się obszerny artykuł autorstwa dor. restr. Marcina Kubiczka oraz Bartosza Sokoła, pt. „Metodyka badania majątkowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej normatywnej definicji”.

Przedmiotowy artykuł stanowi w zasadzie kontynuację rozważań autorów nad definicją niewypłacalności, zainaugurowanych w trzecim numerze “Doradcy Restrukturyzacyjnego” (nr 01 2016 r.) artykułem pt. „Metodyka badania płynnościowej przesłanki niewypłacalności w świetle jej prawnej definicji”.

Tym razem autorzy pochylili się nad normatywną regulacją majątkowej przesłanki niewypłacalności (art. 11 ust. 2 -6 PU), poruszając szereg zagadnień istotnych z punktu widzenia jej prawnej definicji, z uwzględnieniem tła ekonomicznego. Oprócz rozważań w zakresie m.in. kręgu podmiotów objętych przedmiotową przesłanką lub charakteru ciągłości 24-miesięcznego okresu, autorzy ustosunkowali się obszernie do kwestii składników majątku oraz rodzajów zobowiązań, które winny zostać uwzględnione w rachunku testowym. W artykule ustosunkowano się również do problematyki odpowiedzialności rzeczowej dłużnika w kontekście przesłanki majątkowej oraz do kontrowersji związanych z właściwą metodą wyceny majątku dłużnika dla potrzeb rachunku testowego.

Z tematyką piątego numeru Doradcy Restrukturyzacyjnego zapoznać można się na stronie Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, tam też można dokonać zamówienia czasopisma.