Uprzejmie informujemy, że spółka Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. została nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Tym razem zaufała nam spółka z branży produkcji maszyn i urządzeń (robotyka), zmagająca się z konsekwencjami zaburzeń finansowej płynności. Otwarcie wobec spółki uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego stwarza przestrzeń do osiągnięcia porozumienia z wierzycielami i uniknięcia upadłości, a ostateczna decyzja w tej sferze należeć będzie do samych wierzycieli.