KMS nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym Sty22

KMS nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Uprzejmie informujemy, że spółka Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. została nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Tym razem zaufała nam spółka z branży produkcji maszyn i urządzeń (robotyka), zmagająca się z konsekwencjami zaburzeń finansowej płynności. Otwarcie wobec spółk...

Czytaj więcej

Zatwierdzenie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym z udziałem dor. restr. Marcina Kubiczka

W dniu 02.01.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli dłużnej spółki prawa handlowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, z udziałem dor. restr. Marcina Kubiczka.

Czytaj więcej