Czym jest przygotowana likwidacja (pre-pack)? lis02

Czym jest przygotowana likwidacja (pre-pack)?

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie upadłościowym, gdyż obowiązuje w polskim porządku prawnym dopiero od 01.01.2016 r. Niemniej jednak już pierwsze lata funkcjonowania przygotowanej likwidacji potwierdzają jej przydatność oraz atrakcyjność, zarów...

Czytaj więcej
Co grozi za niezłożenie wniosku  o upadłość w ustawowym terminie? sie03

Co grozi za niezłożenie wniosku o upadłość w ustawowym terminie?

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem gospodarczym, wskutek którego przedsiębiorca może osiągnąć wyniki gorsze od planowanych lub ponieść nieplanowane straty, a w konsekwencji przestać regulować w terminie wymagalne zobowiązania. Nierzadko zadłużeni przedsiębiorcy pochłonięci d...

Czytaj więcej
Kim jest doradca restrukturyzacyjny? kwi05

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności syndyka, tak więc słusznie może być kojarzony z prawem upadłościowym, jednak uchwalone prawo restrukturyzacyjne, zmierzające do uniknięcia upadłości dłużnika, spowodowało, iż zawód doradcy restrukturyzacyjnego –...

Czytaj więcej