Informacje dotyczące postępowania upadłościowego GETIN NOBLE BANK S.A. sie07

Informacje dotyczące postępowania upadłościowego GETIN NOBLE BANK S.A.

Uprzejmie informujemy, że syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. przygotował dedykowaną podstronę dla wierzycieli Getin Noble Bank S.A., zawierającą informacje i objaśnienia związane z toczącym się postępowaniem. Podstrona ta będzie na bieżąco aktualizowana. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z jej tr...

Czytaj więcej
Syndyk masy upadłości Idea Banku domaga się od Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp blisko 1 mld zł odszkodowania na rzecz upadłego banku gru31

Syndyk masy upadłości Idea Banku domaga się od Leszka Czarneckiego i jego spółki LC Corp blisko 1 mld zł odszkodowania na rzecz upadłego banku

31 grudnia 2023 r. syndyk masy upadłości Idea Banku Marcin Kubiczek złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew, w którym domaga się zasądzenia od LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie oraz Leszka Czarneckiego solidarnie na rzecz syndyka masy upadłości Idea Bank S.A. łącznej kwoty 967 667 661,36 zł. W ocenie syndyka o...

Czytaj więcej