Miło nam poinformować o kolejnym zatwierdzonym układzie z udziałem Kancelarii KMS. Tym razem pełniliśmy funkcję nadzorcy układu w spółce z branży profesjonalnych systemów automatyzacji produkcji, a wśród ponad 50 wierzycieli znajdowali się wierzyciele handlowi, publiczno-prawni i finansowi.

Spółka posiada innowacyjne projekty z zakresu robotyki, związane również z pandemią COVID-19, a dzięki zawartemu układowi z wierzycielami odzyska płynność umożliwiają ich wdrożenie i biznesową konsumpcję.

Ze strony nadzorcy układu projekt prowadzili wspólnicy KMS: Bartosz Sokół i Jakub Michalak, przy wsparciu Dawida Sęka i Stefana Pawińskiego.