Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa C.H.Beck ukazała się monografia prawnicza pt. Dyrektywa o restrukturyzacji i upadłości. Perspektywa międzynarodowa i polska, której jednym ze współautorów jest prezes KMS Bartosz Sokół.

Jak piszą autorzy we wprowadzeniu do monografii: “Dyrektywa restrukturyzacyjna otwiera nowy rozdział w historii rozwoju prawa o niewypłacalności. Za jej sprawą dojdzie do harmonizacji niektórych reguł dotyczących restrukturyzacji zobowiązań dłużnika w porządkach prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ma ona przy tym znaczenie ogólne. Nie odnosi się, jak niektóre jej poprzedniczki, jedynie do hermetycznego i wycinkowego obszaru działalności gospodarczej, takiego jak działalność bankowa czy ubezpieczeniowa. Z uwagi na swój szeroki zakres merytoryczny będzie ona zatem miała realny wpływ na całość problemów restrukturyzacji.”

Bartosz Sokół – publikując w gronie znakomitych przedstawicieli prawa insolwencyjnego – podjął temat zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli. Zagadnienie to ma doniosły charakter również na kanwie aktualnego stanu prawnego, gdzie zdarza się i tak, że Rada Wierzycieli negatywnie opiniuje dla Sędziego-Komisarza plan restrukturyzacyjny.

Praktyków prawa restrukturyzacyjnego zachęcamy do lektury całej monografii, prezentującej przekrojowo kluczowe zasady tzw. dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości.

Książkę można zamówić w księgarni Beck.