Siłą KMS jest wysoko wykwalifikowany, prężnie działający Dział Wycen. Jego liderem jest biegły sądowy z zakresu wyceny przedsiębiorstw, w tym na potrzeby postępowań upadłościowych, przygotowanej likwidacji (pre-pack) oraz restrukturyzacyjnych, Jakub Michalak.

W ostatnim czasie Dział Wycen sporządził wyceny dwóch przedsiębiorstw na cele przygotowanej likwidacji (pre-pack) – z branży ochroniarskiej oraz chemicznej. Obecnie pracujemy m.in. nad opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa z branży transportowej, również dla celów pre-pack. Jednym z dowodów skuteczności działania KMS na polu wycen jest otrzymana właśnie informacja o zatwierdzeniu przez Sąd wniosku pre-pack, dla celów którego sporządziliśmy opis i oszacowanie nieruchomości.

Prepack stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla dłużników, wierzycieli oraz inwestorów. Postępowanie upadłościowe nie musi wiązać się z dezintegracją majątku, spadkiem jego wartości, wysokimi kosztami postępowania i niewielkim zaspokojeniem wierzycieli.

Zapraszamy do rozmowy na temat pre-packu lub wyceny przedsiębiorstwa!