Uproszczona restrukturyzacja nie zawsze stanowi remedium na wszystkie problemy przedsiębiorstwa. Dlatego w jednej z naszych najświeższych spraw restrukturyzacyjnych dor. restr. Bartosz Sokół doradzał Klientowi w otwarciu postępowania sanacyjnego, które oferuje szerszą przestrzeń restrukturyzacyjną niż popularne uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne.

Zalety zaproponowanego w tym konkretnym case study rozwiązania:

  • Sąd otworzył postępowanie sanacyjne już po 13 dniach od złożenia wniosku.
  • Sąd z uwagi na wyczerpujący charakter złożonego wniosku zdecydował się nie powoływać tymczasowego nadzorcy sądowego i otworzył postępowanie w oparciu o wniosek sanacyjny.
  • Sąd powołał zarządcę zaproponowanego przez Dłużnika.

Otwarcie sądowej restrukturyzacji to jednak dopiero pierwszy etap naprawy przedsiębiorstwa, a jej zasadnicze etapy następują dopiero w toku postępowania. Wierzyciele oczekują już na propozycje układowe, a zarządca opracowuje wraz z dłużnikiem skuteczny plan restrukturyzacyjny. Celem jest prawomocny układ!