Miło nam poinformować, że Marcin Kubiczek, Starszy Wspólnik Kancelarii Kubiczek i Wspólnicy, wziął udział w sesji panelowej dotyczącej procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), w ramach której praktyczny wymiar przygotowanej likwidacji zaprezentowano z perspektywy sędziego-komisarza, wierzyciela, syndyka, pełnomocnika dłużnika i biegłego. Sesja panelowa odbyła się w dniu 31.05.2019 r. w ramach szkolenia organizowanego w Warszawie przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

W panelu „5 spojrzeń na PRE-PACK” udział wzięli praktycy prawa upadłościowego, tj.:

  • Marcin Kubiczek –Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły,
  • Jerzy Sławek – Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych,
  • Piotr Zimmerman – Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny,
  • Karol Tatara – Radca Prawny, Doradca Restrukturyzacyjny,
  • SSR Jarosław Horobiowski – Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Przewodniczący VIII Wydziału dla spraw Upadłościowych
    i Restrukturyzacyjnych.

Szkolenie adresowane było do wszystkich praktyków prawa upadłościowego
i restrukturyzacyjnego, tym bardziej mając na względzie, że przygotowana likwidacja wydaje się zdobywać coraz większą popularność, napotykając jednocześnie nowe wyzwania i praktyczne problemy. Z pewnością ich przezwyciężanie wymaga pogłębionych dyskusji pomiędzy praktykami przygotowanej likwidacji, tym bardziej cieszy przestrzeń udostępniona w tym celu przez Krajową Izbę Doradców Restrukturyzacyjnych.

Szerzej o intytucji przygotowanej likwidacji pisaliśmy w kancelaryjnym panelu Q&A, w tekście pt. „Czym jest przygotowana likwidacja?”. Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy – wraz z m.in. Fundacją Court Watch Polska – współtworzyła również raport o funkcjonowania przygotowanej likwidacji w Polsce, zawierający wiele szczegółowych zestawień i danych obrazujących praktyczny wymiar funkcjonowania prepacku w polskiej rzeczywistości prawnej.

Kancelaria Kubiczek i Wspólnicy uczestniczyła już w różnych rolach w wielu przygotowanych likwidacjach (pre-pack), zarówno od strony biegłego sporządzającego wycenę (biegły Marcin Kubiczek), jak i wszechstronnej obsługi postępowania w wymiarze doradczym i procesowym. Czytelników zainteresowanych zgłębieniem tej instytucji zapraszamy do kontaktu.

Czytaj notkę w PDF: