W nawiązaniu do publikowanej wcześniej na naszej stronie internetowej informacji (sprawdź tutaj) o powołaniu dor. restr. Marcina Kubiczka do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. w restrukturyzacji z branży energetyki wiatrowej, uprzejmie informujemy, że w postępowaniu tym wierzyciele zagłosowali za przyjęciem układu, a Sąd restrukturyzacyjny układ ten zatwierdził.

Branża energetyki wiatrowej według inwestorów oraz przedstawicieli branży znajduje się obecnie w trudnej sytuacji, również ze względu na niekorzystne dla niej zmiany legislacyjne. Nowe zapisy prawne ograniczyły możliwości inwestycyjne w branży energetyki wiatrowej ze względu na restrykcje związane z lokalizowaniem elektrowni wiatrowych oraz z powodu rozszczerzonej definicji wiatraków jako budowli. Zmiany te wpłynęły na znaczące wyhamowanie rozwijającej się dotychczas branży, a także poskutkowały powstaniem problemów płatniczych wielu podmiotów prowadzących farmy wiatrowe. Za tym bardziej wart uwagi należy przyjąć fakt skutecznego wdrożenia wobec podmiotu z branży energetyki wiatrowej mechanizmów postępowania restrukturyzacyjnego i realną szansę uniknięcia upadłości spółki dzięki zawarciu układu z wierzycielami. W realiach niniejszej sprawy wierzyciele dłużnika dostrzegli wymierny interes ekonomiczny w zawarciu układu z dłużnikiem, rezygnując z innych, alternatywnych form windykacji swoich należności. Wszyscy głosujący wierzyciele zagłosowali za przyjęciem układu.

Warto przypomnieć, że przyspieszone postępowanie układowe jest jednym z czterech modeli postępowań restrukturyzacyjnych i funkcjonuje w polskim porządku prawnym od 01.01.2016 r. Restrukturyzacja poprzez zawarcie układu z wierzycielami pozwala na uniknięcie upadłości oraz – w większości przypadków – również na optymalizację interesów wierzycielskich. Nie dziwi zatem coraz większe zainteresowanie rynku istniejącymi obecnie prawnymi mechanizmami restrukturyzacji oraz wzrastająca w tym zakresie świadomość wśród przedsiębiorców.

Istotną rolę w przyspieszonym postępowaniu układowym pełni nadzorca sądowym, przy czym w realiach niniejszej sprawy nadzorcę sądowego ustanowiono w trybie art. 38 ust. 2 PrRestr, a więc z rekomendacji wierzyciela mającego więcej niż 30% sumy wierzytelności. Takie rozwiązanie sprzyja zabezpieczeniu słusznych praw wierzycielskich, które – co warto przypomnieć – stanowi w myśl art. 3 ust. 1 PrRestr warunek realizacji celu postępowania restrukturyzacyjnego, którym jest uniknięcie upadłości dłużnika.

Kancelaria MARCIN KUBICZEK posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych na kanwie nowego prawa restrukturyzacyjnego, zarówno od strony reprezentacji dłużników i wierzycieli, jak i ze względu na wielokrotne pełnienie funkcji organów takiego postępowania. Mimo zaobserwowanych mankamentów funkcjonowania nowego prawa restrukturyzacyjnego, niewątpliwie pozostaje ono atrakcyjną propozycją dla dłużników zmagających się z problemami finansowymi, a często i wierzycieli szukających optymalnego scenariusza windykacyjnego.

Czytaj notkę w PDF: