W związku z wyznaczeniem przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy - Sekcja Upadłościowa, zgromadzenia wierzycieli na dzień 20.12.2017 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym otwartym wobec dłużnika Restal sp. z o.o. sp. k. w restrukturyzacji (w celu głosowania nad układem), nadzorca sądowy przedstawia poniżej dokumentację związaną z przedmiotowym zgromadzeniem wierzycieli.

Dokumentacja związana ze zgromadzeniem wierzycieli

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Z dokumentem można zapoznać się klikając tutaj.

Leave a Comment