W dniach 20-21.02.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek uczestniczył w projektowaniu strategii procesowej w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczając pełnomocnikowi profesjonalnemu szeregu argumentów z zakresu ekonomicznej interpretacji prawa oraz przy uwzględnieniu tych obszarów stanu faktycznego, które w świetle wykładni ekonomiczno-finansowej pozostają relewantne dla typizacji art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego.

Ekspert dokonał analizy przedstawionej przez uczestnika postępowania dokumentacji, wskazując na okoliczności i zdarzenia mające znaczenie dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności uczestnika w myśl art. 373 Prawa upadłościowego i naprawczego. W ramach świadczonej usługi ekspert wskazał również na potencjalne możliwości negacji zasadności stanowiska procesowego zamawiającego usługę, a to na użytek hipotetycznej predykcji argumentacji przeciwnika procesowego.

Czytaj notkę w PDF: