Opinia ekspercka w zakresie predykcji zaspokojenia wierzycieli w toku postępowania upadłościowego

W dniu -9.04.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek sporządził opinię prywatną na okoliczność ustalenia, czy w określonym stanie faktycznym badana spółka cechowała się w przedmiotowym okresie zdolnością finansową w rozumieniu art. 13 Prawa upadłościowego i naprawczego, tj. zdolnością do pokrycia kosztów postępowania upa...

Czytaj więcej

Uczestnictwo w projektowaniu strategii procesowej w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W dniach 20-21.02.2015 r. ekspert Marcin Kubiczek uczestniczył w projektowaniu strategii procesowej w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, dostarczając pełnomocnikowi profesjonalnemu szeregu argumentów z zakresu ekonomicznej interpretacji prawa oraz przy uwzględnieniu tych obszarów stanu faktyczn...

Czytaj więcej

Sporządzenie opinii w zakresie właściwej metodologii ustalania stanu niewypłacalności

W dniu -2.02.2015 r. biegły sądowy Marcin Kubiczek sporządził na piśmie opinię uzupełniającą w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach przedmiotowej opinii biegły ustosunkował się do szeregu zagadnień związanych z metodologią potwierdzania lub zaprzec...

Czytaj więcej