Z przyjemnością informujemy, iż doradca restrukturyzacyjny Marcin Kubiczek będzie jednym z prelegentów szkolenia “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw – aspekty praktyczne”, które odbędzie się w dniach 14-15 września 2016 r. w Warszawie.

Tematyka sesji szkoleniowej prelegenta Marcina Kubiczka oscylować będzie wokół przesłanek niewypłacalności w prawie upadłościowym oraz właściwej metodyki ustalania ich materializacji. Poruszone zostaną między innymi takie zagadnienia jak:

  • Nowa definicja przesłanek niewypłacalności jako odpowiedź ustawodawcy na dynamikę zdarzeń rynku gospodarczego. Praktyczne korzyści dla obrotu gospodarczego.
  • Przesłanka płynnościowa jako wypadkowa wielu czynników ekonomiczno-finansowo-prawnych w kontekście brzmienia art. 11 ust. 1 PU. Zasady ustalania momentu jej wypełnienia.
  • Przesłanka majątkowa i poprawna metodyka jej kwantyfikacji w świetle art. 11 ust. 2-6 PU.
  • Popularne błędy w procesie ustalania momentu materializacji niewypłacalności – analiza wybranych
    kazusów.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.