Od początku tego roku świadczymy pomoc osobom fizycznym, chcącym ogłosić upadłość konsumencką. Słowo „pomoc” pada tu nie bez przyczyny. Uruchomiliśmy bowiem akcję „Upadłość konsumencka? Podajemy rękę!”, w ramach której świadczymy nieodpłatną usługę przeprowadzenia przez procedurę upadłości konsumenckiej dłużnikom szczególnie doświadczonym przez los.

Upadłość konsumencka – akcja charytatywna Kancelarii KMS

Mimo że przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej uległy znacznemu uproszczeniu, skuteczne złożenie wniosku o upadłość nie zawsze jest zadaniem łatwym. Pomoc prawnika często jest jednak poza zasięgiem możliwości finansowych osoby zadłużonej. Część osób, które zgłaszają się do Kancelarii KMS w ramach akcji „Upadłość konsumencka? Podajemy rękę!”, piszą z goryczą, że w celu opłacenia usługi według stawek komercyjnych, musiałyby zaciągnąć kolejną pożyczkę. Początkowo odnotowywaliśmy 2-3 zgłoszenia na miesiąc. Dziś jest ich już o wiele więcej, mimo że nie prowadzimy żadnych działań reklamowych. Najczęstszym powodem zadłużenia, który opisują w zgłoszeniach uczestnicy akcji dobroczynnej, jest spirala długów po zaciągnięciu chwilówek, w którą – co ciekawe – wpadają także osoby o wykształceniu ekonomicznym. Liczymy się z tym, że zgłoszeń będzie przybywać wraz z podnoszeniem stóp procentowych oraz wzrostem inflacji, która szczególnie mocno dotknie najbiedniejszych. W miarę możliwości chcemy zaproponować nieodpłatną pomoc tym wszystkim, którzy najbardziej jej potrzebują. Dzięki szerokiemu i doświadczonemu zespołowi jesteśmy w stanie wygospodarować czas na działalność, która nie przyniesie nam zysku finansowego, ale da radość z podzielenia się z potrzebującymi – podkreśla Bartosz Sokół, wspólnik Kancelarii KMS.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest prowadzonym przed sądem postępowaniem mającym na celu oddłużenie osoby fizycznej (konsumenta), która stała się niewypłacalna. Od marca ubiegłego roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy Prawo upadłościowe. Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim skrócenie czas trwania postępowania upadłościowego oraz rozszerzenie grona dłużników, którzy z upadłości konsumenckiej mogą skorzystać. Jak wygląda procedura? W dużym uproszczeniu składa się ona z następujących etapów:
  1. Dłużnik składa w najbliższym Sądzie upadłościowym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej z dokładnym wykazem stanu majątkowego, wykazem długów oraz opisem okoliczności powstania niewypłacalności. Złożenie takiego wniosku podlega opłacie sądowej w wysokości 30 zł.
  2. Sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej (lub o oddaleniu wniosku).
  3. Syndyk sprzedaje majątek dłużnika (są wyjątki od tej reguły), a z uzyskanych w ten sposób funduszy reguluje zaległości wobec wierzycieli.
  4. Sąd może podjąć decyzję o ustaleniu planu spłat pozostałego zadłużenia, dostosowanego do możliwości zarobkowych dłużnika, a po jego wykonaniu pozostała część długów zostanie umorzona. Obecnie maksymalny czas, na jaki może zostać ustalony plan spłaty to 84 miesiące.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym sąd na etapie ogłaszania upadłości dłużnika nie bada, czy dłużnik ponosi winę w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności. Te okoliczności bierze pod uwagę dopiero przy ustalaniu planu spłat wierzycieli albo umorzenia lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłat. Powyższa zmiana – wbrew temu co mogłoby się pozornie wydawać – jest dla dłużnika niekorzystna. Stwarza bowiem realne zagrożenie, iż sąd (stwierdzając, że dłużnik celowo doprowadził lub zwiększył stopień niewypłacalności) odmówi mu ustalenia planu spłat wierzycieli. W praktyce będzie to oznaczać odmówienie dłużnikowi możliwości oddłużenia. Dlatego tak istotna jest konsultacja z doświadczonym w prawie upadłościowym prawnikiem przed złożeniem wniosku. Nowelizacja przepisów daje także możliwość szybkiej sprzedaży całego podlegającego egzekucji majątku dłużnika na rzecz nabywcy wskazanego przez dłużnika (tzw. pre-pack). Zmiana ta niewątpliwie zwiększa elastyczność dostępnych dla dłużnika i korzystnych dla wierzycieli opcji szybkiego wyjścia ze stanu niewypłacalności i nowego startu.