OFEROWANE USŁUGI

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ od 2011 r. świadczy usługi dla członków zarządu spółek prawa handlowego, począwszy od ekonomiczno-zarządczego wsparcia strategii procesowej postępowań z udziałem kadry menedżerskiej przez opinie eksperckie składane w toku postępowań aż po szkolenia z zakresu badania niewypłacalności i restrukturyzacji.

SZKOLENIE DLA KADRY MENEDŻERSKIEJ - Praktyczne aspekty odpowiedzialności finansowej, karnej, karnej skarbowej członków zarządu w kontekście niewypłacalności przedsiębiorstwa

  • pozyskanie praktycznej wiedzy pozwalającej w prawidłowy sposób ocenić moment materializacji niewypłacalności obligującej członka zarządu do zgłoszenia wniosku o upadłość,
  • zdobycie umiejętności prawidłowego szacowania terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • poznanie funkcji oraz skutków ogłoszenia upadłościdla dłużnika oraz obrotu gospodarczego,
  • wzmocnienie kompetencji wymaganych do staranności działania w zarządzaniu spółkami prawa handlowego,
  • pozyskanie praktycznej wiedzy z zakresu odpowiedzialności finansowej oraz karnej członka zarządu w kontekście obowiązków wynikających z niewypłacalności przedsiębiorstwa,
  • poznanie praktycznego wymiaru zasad wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu,
  • konsultacje z prowadzącym ekspertem, celem zbadania indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia.

Niewypłacalność – wymiar prawny oraz praktyczny

09:00-09:30 Pojęcie niewypłacalności obligującej zarządzającego do zgłoszenia wniosku o upadłość [przesłanka majątkowa] – aspekty prawne i ekonomiczno-finansowe
09:30-10:15 Pojęcie niewypłacalności obligującej zarządzającego do zgłoszenia wniosku o upadłość [przesłanka płynnościowa] – aspekty prawne i ekonomiczno-finansowe
10:15-10:30 Pojęcie zagrożenia niewypłacalnością w myśl przepisów prawa upadłościowego
10:30-10:50 Poranna kawa na dobry początek

Praktyczne aspekty wykonania przez członka zarządu obowiązku w zakresie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie/terminie

10:50-11:10 Zasady oraz częstotliwość przeprowadzania testu na ustalenie lub zaprzeczenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa [przesłanka majątkowa]
11:10-11:40 Zasady oraz częstotliwość przeprowadzania testu na ustalenie lub zaprzeczenie stanu niewypłacalności przedsiębiorstwa [przesłanka płynnościowa]
11:40-12:00 Zasady liczenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłość w czasie/ terminie prawem przepisanym
12:00-12:10 Drugi łyk kawy

Upadłość a restrukturyzacja - cele, warunki, kryteria

12:10-12:40 Funkcje postępowania upadłościowego; skutki ogłoszenia upadłości dla dłużnika oraz dla obrotu gospodarczego [uwarunkowania praktyczne]
12:40-13:00 Warunki formalne żądania ogłoszenia swojej upadłości oraz postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości w praktyce
13:00-13:30 Postępowanie upadłościowe w wariancie likwidacyjnym a postępowanie restrukturyzacyjne – kryteria wyboru właściwego modelu restrukturyzacji
13:30-14:30 Przerwa na obiad

Uwolnienie członka zarządu od odpowiedzialności finansowej/karnej w kontekście obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (analiza przypadków)

14:30-15:15 Finansowa odpowiedzialność członka zarządu sp. z o.o. w myśl art. 299 Kodeksu Spółek Handlowych jako konsekwencja niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym (analiza przypadków)
15:15-15:25 Karna odpowiedzialność członka zarządu spółek prawa handlowego w myśl art. 586 Kodeksu Spółek Handlowych jako sankcja za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym
15:25-15:55 Finansowa odpowiedzialność członka zarządu spółek prawa handlowego za zobowiązania spółki względem ORGANÓW SKARBOWYCH, ZUS, PEFRON w myśl art. 116 Ordynacji podatkowej jako konsekwencja niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym (analiza przypadków)
15:55-16:10 Przerwa kawowa
16:10-16:30 Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej jako forma eliminacji nierzetelnego menedżera (członka zarządu) z obrotu gospodarczego
16:30-17:00 Sankcje karne za działanie na niekorzyść wierzycieli (analiza przypadków)

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU