restrukturyzacja-i-upadlosc-przedsiebiorstw-aspekty-praktyczne-v-edycja

Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne (V edycja)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25.10.2018 r. w Warszawie odbędzie się V edycja szkolenia “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne”. Sesję wykładową pt. “Nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe w praktyce – studium przypadków” poprowadzi dor. restr. Marcin Kubiczek.

Podczas sesji szkoleniowej dor. restr. Marcina Kubiczka poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • Zawarte układy w postępowaniach restrukturyzacyjnych w świetle korzyści dłużnika, wierzycieli oraz systemu skalnego (studium przypadków).
  • Przygotowana likwidacja składnika majątkowego stanowiącego znaczną cześć́ przedsiębiorstwa – wyzwania i szanse (studium przypadku).
  • Analiza specyfiki relacji pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami w kontekście postepowań́ restrukturyzacyjnych (studium przypadków).

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.

Leave a Comment