restrukturyzacja-i-upadlosc-przedsiebiorstw-aspekty-praktyczne-vi-edycja

Restrukturyzacja i Upadłość Przedsiębiorstw – aspekty praktyczne (VI edycja)

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.04.2019 r. w Warszawie odbędzie się VI edycja szkolenia “Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw. Aspekty praktyczne”. Sesję dotyczącą praktycznych uwarunkowań prowadzenia postępowania sanacyjnego poprowadzi dor. restr. Marcin Kubiczek.

Podczas sesji szkoleniowej pt. “postępowanie sanacyjne – od inauguracyjnego wniosku do prawomocnego zatwierdzenia układu – studium przypadku” poruszone zostaną między innymi następujące zagadnienia:

  • Wniosek sanacyjny jako punkt wyjścia do oceny sytuacji dłużnika.
  • Pozycja dłużnika, wierzycieli i zarządcy – możliwości i obowiązki.
  • Granice ochrony prawnej dłużnika.
  • Konstrukcja układu – uwarunkowania ekonomiczne i prawne.

Dalsze informacje dotyczące przebiegu oraz tematyki przedmiotowego szkolenia uzyskać można na stronie internetowej organizatora szkolenia, tj. Golden Solutions (http://goldensolutions.com.pl).

Jednocześnie prezentujemy w załączeniu broszurę informacyjną, zawierającą szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych udziałem w szkoleniu.