szkolenie-dla-ekspertow-ministerstwa-rozwoju-pt-praktyczne-mozliwosci-restrukturyzacji-oraz-likwidacji-podmiotow-po-01-01-2016-r-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-przygotowanej-likwidacji

Szkolenie dla ekspertów Ministerstwa Rozwoju pt. “Praktyczne możliwości restrukturyzacji oraz likwidacji podmiotów po 01.01.2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanej likwidacji”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 stycznia 2018 r., w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, odbędzie się szkolenie, które poprowadzą dor. restr. Marcin Kubiczek oraz mec. Karol Tatara (http://tatara.com.pl), a które dotyczyć będzie praktycznych możliwości restrukturyzacji oraz likwidacji podmiotów po 01.01.2016 r., ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanej likwidacji.

Wśród poruszanych zagadnień znajdą się m.in. następujące:

1. cztery nowe postępowania restrukturyzacyjne oraz układ likwidacyjny,
2. art. 25a ustawy o KRS jako narzędzie sprawnej likwidacji podmiotów,
3. przygotowana likwidacja, czyli pre-pack,
4. omówienie wybranych kazusów.

Niewątpliwie wyżej zakreślona tematyka powinna pozostawać w kręgu zainteresowań wyspecjalizowanych departamentów Ministerstwa Rozwoju, a przedmiotową inicjatywę powitać należy z zadowoleniem. Pogłębienie świadomości ekspertów Ministerstwa w zakresie obecnych możliwości restrukturyzacyjnych z pewnością przysłuży się zwiększeniu efektywności działań Ministerstwa oraz szeroko rozumianemu rozwojowi gospodarczemu Polski.