wyklad-dla-okregowej-rady-adwokackiej-w-katowicach-pt-wybrane-przestepstwa-gospodarcze-metodyka-pracy-bieglego-sadowego

Wykład dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach pt. „Wybrane przestępstwa gospodarcze – metodyka pracy biegłego sądowego”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 grudnia 2017 r. o godz. 18.00, w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, odbędzie się szkolenie, w ramach którego biegły sądowy i prywatny Marcin Kubiczek przedstawi wykład pt. „Wybrane przestępstwa gospodarcze – metodyka pracy biegłego sądowego”.

Opinia sądowa w sprawach karnych dotyczących przestępczości gospodarczej stanowi często kluczowy element postępowania, wyznaczając kierunek rozstrzygnięcia sprawy przez orzekający skład sędziowski. Podczas sesji wykładowej omówiona zostanie metodyka badania momentu powstania niewypłacalności w sprawach prawno-karnych, a także zasady interpretacji decyzji zarządczych dla potrzeb art. 286 KK, 296 KK, 300-302 KK, a także 373 PU oraz 586 KSH. Rozważania teoretyczne uzupełnione będą przykładami z praktyki zawodowej prelegenta oraz praktycznymi kazusami.

Więcej informacji na temat szkolenia znajduje się na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.