Uprzejmie informujemy, iż w związku z rozwojem działalności Kancelarii MARCIN KUBICZEK poszerza się oferta produktowa usług przeznaczonych dla wierzycieli, a związanych z dochodzeniem należności w toku postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw oferowane przez prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne wiążą się bowiem z szeregiem ryzyk właśnie po stronie wierzycieli, doświadczających negatywnych skutków ekonomiczno-finansowych perturbacji dłużników. Warto więc zdawać sobie sprawę z istniejących szans i możliwości, które wierzyciele mogą z powodzeniem wykorzystywać w celu ochrony swojego interesu. Prawo restrukturyzacyjne, począwszy od 2016 roku, daje rzeczywistą przestrzeń do poszukiwania optymalnych rozwiązań z punktu widzenia wierzyciela, wymaga jednak połączenia kompetencji ekonomiczno-prawnych, w celu wyboru właściwej strategii restrukturyzacyjnej.

Poniżej prezentujemy folder informacyjny, zawierający wybrane usługi Kancelarii na rzecz wierzycieli, zachęcając Szanownych Czytelników do lektury i kontaktu.

USLUGI-DLA-WIERZYCIELI-2017