Kancelaria MARCIN KUBICZEK od 2011 r. świadczy wyspecjalizowane usługi związane z prawem upadłościowym, m.in. w następujących obszarach:

 • doradztwo w zakresie strategii w obszarze upadłości w kontekście interesów dłużnika lub wierzyciela,
 • reprezentacja dłużnika lub wierzyciela w toku postępowania o ogłoszenie upadłości i postępowania właściwego,
 • doradztwo transakcyjne w zakresie pre-pack, w tym:
  • wycena przedmiotu sprzedaży,
  • sformułowanie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
  • reprezentacja dłużnika albo wierzyciela w postępowaniu o zatwierdzenie warunków sprzedaży,
 • opinie eksperckie w toku postępowania upadłościowego,
 • upadłość konsumencka byłych przedsiębiorców.