Wycena przedsiębiorstw (w tym – dla celów upadłości) lut02

Wycena przedsiębiorstw (w tym – dla celów upadłości)

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ oferuje usługi w zakresie wyceny przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw i innych składników majątkowych, zwłaszcza na potrzeby postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, w tym w ramach procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h prawa up...

Czytaj więcej
Upadłość przedsiębiorców lut02

Upadłość przedsiębiorców

Podmiot gospodarczy nie staje się niewypłacalny wtedy, kiedy sam o tym zadecyduje. Niewypłacalność jest stanem ściśle zdefiniowanym w prawie upadłościowym, a rozumienie tej definicji umożliwia wypełnienie obowiązku złożenia wniosku o upadłość w przewidzianym prawie terminie. Niełożenie wniosku o upadłość w termi...

Czytaj więcej
PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (opinie eksperckie, strategia) lut02

PRZESTĘPSTWA GOSPODARCZE (opinie eksperckie, strategia)

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ specjalizuje się w przestępstwach i wykroczeniach gospodarczych związanych z działaniem na szkodę zarządzanego podmiotu lub wierzycieli, w szczególności w warunkach zagrożenia upadłością, w tym m.in. na podstawie następujących przepisów: art. 286 KK - oszustwo, ...

Czytaj więcej
Doradztwo restrukturyzacyjne (scenariusze, reprezentacja) lut02

Doradztwo restrukturyzacyjne (scenariusze, reprezentacja)

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ specjalizuje się w świadczeniu na rzecz przedsiębiorców kompleksowych usług związane z doradztwem restrukturyzacyjnym. Nowe prawo restrukturyzacyjne tworzy przestrzeń rzeczywistej szansy dla tych przedsiębiorców, którzy posiadają jeszcze potencjał przywrócenia ko...

Czytaj więcej
BADANIE PRZESŁANEK NIEWYPŁACALNOŚCI lut02

BADANIE PRZESŁANEK NIEWYPŁACALNOŚCI

W obowiązującym obecnie stanie prawnym badanie niewypłacalności w celu ustalenia materializacji ewentualnych przesłanek niewypłacalności (art. 11 Prawa upadłościowego) ma kluczowe znaczenie dla wielu obszarów prawnych. Począwszy od obowiązku złożenia w ustawowym terminie wniosku o upadłość i sankcj...

Czytaj więcej
Przygotowana likwidacja (pre-pack) lut02

Przygotowana likwidacja (pre-pack)

Kancelaria KUBICZEK MICHALAK SOKÓŁ oferuje kompleksowe usługi w zakresie koordynowania procesu przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack) w myśl art. 56a-h Prawa upadłościowego. Więcej informacji na temat przebiegu i zasad przygotowanej likwidacji zawarł Wspólnik Kancelarii Bartosz Sokół w kancelaryjnym panelu Q&A: . Kan...

Czytaj więcej