Nowy produkt w portfolio KMS: kryzysowy interim management mar31

Nowy produkt w portfolio KMS: kryzysowy interim management

Kancelaria KMS Kubiczek Michalak Sokół zmienia się w odpowiedzi na nowe wyzwania rynku i dynamicznie przeobrażającą się rzeczywistość usług związanych z kryzysowym zarządzaniem przedsiębiorstwami. Uzupełnieniem dotychczasowych usług eksperckich KMS jest nowy produkt, który adresuje zaobserwowane deficyty projektów...

Czytaj więcej
Nowa siedziba KMS. Zapraszamy od 1 kwietnia mar30

Nowa siedziba KMS. Zapraszamy od 1 kwietnia

Już za kilka dni będziemy mogli zaprosić Państwa (oczywiście w pełnym reżimie sanitarnym) do naszej nowej siedziby - biurowca DL PIANO zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 54 w Katowicach. Zmiana lokalizacji to tylko jedna z całego szeregu nowości, założonych w nowej strategii rozwoju Kancelarii Kubiczek Michalak Sokół...

Czytaj więcej
Marcin Kubiczek wykładowcą studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego mar12

Marcin Kubiczek wykładowcą studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Na zaproszenie najstarszej polskiej uczelni Marcin Kubiczek rozpoczyna w tym semestrze wykłady w ramach studiów podyplomowych z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego prowadzonych przez Katedrę Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Uczestnikami studiów są sędziowie, prokuratorzy oraz – po raz pierws...

Czytaj więcej
Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na stałe. Założenia nowelizacji i pierwsze refleksje lut16

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na stałe. Założenia nowelizacji i pierwsze refleksje

W dniu 15 lutego 2021 roku opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (projekt z dnia 27 stycznia 2021 roku), którego jednym z założeń jest wprowadzenie na stałe do polskiego systemu prawa restrukturyzacyjnego tzw. uproszczoneg...

Czytaj więcej
WEBINAR: Przygotuj się do pre-packu! lut15

WEBINAR: Przygotuj się do pre-packu!

Serdecznie zapraszamy na kolejny bezpłatny webinar z ekspertami kancelarii Kubiczek Michalak Sokół. Tym razem opowiemy o przygotowanej likwidacji z perspektywy dłużnika, wierzycieli i syndyka. Webinar Przygotuj się do pre-packu...

Czytaj więcej
Z praktyki procesowej doradcy restrukturyzacyjnego: Komornik odmawia wydania zarządcy sum uzyskanych w postępowaniu zabezpieczającym lut11

Z praktyki procesowej doradcy restrukturyzacyjnego: Komornik odmawia wydania zarządcy sum uzyskanych w postępowaniu zabezpieczającym

Nie budzi wątpliwości, że w razie otwarcia postępowania sanacyjnego sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej (art. 312 ust. 3 PrRestr). Zazwyczaj po otwarciu postępowania sanacyjnego zarządca masy sanacyjnej informuje wszystkie zidentyfikowane organy egzekucyj...

Czytaj więcej
Efektywność postępowania upadłościowego SKOK-u. Fakty i liczby lut05

Efektywność postępowania upadłościowego SKOK-u. Fakty i liczby

Jak może wyglądać w praktyce postępowanie upadłościowe prowadzone wobec dużej instytucji finansowej? Czy możliwe jest osiągnięcie w jego ramach akceptowalnego poziomu efektywności, czyli sprostanie oczekiwaniom wierzycieli? Czym zajmuje się syndyk masy upadłości i czy rzeczywiście jest w stanie kontynuować w wybranych...

Czytaj więcej
Upadłość konsumencka? Podajemy rękę! Akcja pro bono Kancelarii KMS sty28

Upadłość konsumencka? Podajemy rękę! Akcja pro bono Kancelarii KMS

Miło nam poinformować, że z początkiem lutego rozpoczynamy akcję pro bono Upadłość konsumencka? Podajemy rękę! Widzimy jak silnie pandemia COVID-19 i niestabilność gospodarki odbijają się na budżetach polskich rodzin. Dostrzegamy strach, niepewność i rozpacz, często w bardzo trudnych życiowych konteksta...

Czytaj więcej
KMS nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym sty22

KMS nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Uprzejmie informujemy, że spółka Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. została nadzorcą układu w kolejnym uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Tym razem zaufała nam spółka z branży produkcji maszyn i urządzeń (robotyka), zmagająca się z konsekwencjami zaburzeń finansowej płynności. Otwarcie wobec spółk...

Czytaj więcej
WEBINAR: Prosto o restrukturyzacji sty20

WEBINAR: Prosto o restrukturyzacji

Serdecznie zapraszamy na bezpłatny webinar "Prosto o restrukturyzacji" poświęcony uproszczonemu postępowaniu restrukturyzacyjnemu. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR) stanowi szczególną formę restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, wprowadzoną do polskiego porządku prawnego w związku z pandemią COVID-1...

Czytaj więcej