Syndyk masy upadłości dłużników w osobach Andrzeja Kaniaka [PESEL: 74082216413] oraz Ilony Kmiecik- Kaniak [PESEL: 79032517965], będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej,w postępowaniach upadłościowych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcję ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygnaturach akt: V GUp 157/18 [Andrzej Kaniak] oraz V GUp 161/18 [Ilona Kmiecik-Kaniak], zawiadamia o przetargach pisemnych, których przedmiotem są następujące nieruchomości:

 

  1. Prawo własności działki gruntowej zabudowanej nr 216, położonej w Kluczborku /woj. opolskie/, przy ulicy Ks. Curzydły, o łącznej powierzchni 977 m2. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 168,76 m2, w stanie niewykończonym, deweloperskim. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00079128/7. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 387 000,00 PLN.
  2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, położonego w Kluczborku /woj. opolskie/, przy ulicy Broniewskiego 19/13, o łącznej powierzchni użytkowej 47,95 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00073746/3. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 107 000,00 PLN.
  3. Prawo własności działki gruntowej niezabudowanej nr 26/38 położonej w Kluczborku, przy ul. Kilińskiego o łącznej powierzchni 623 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW: OP1U/00071140/1. Cena wywoławcza nieruchomości to wartość uwzględniająca dyskonto z tytułu wymuszonej sprzedaży, tj. 42 000,00 PLN; oferta dotyczy sprzedaży całej nieruchomości, jednakże po ½ prawa własności udziału, tj. ½ przysługuje Andrzejowi Kaniakowi, oraz ½ przysługuje Ilonie Kmiecik-Kaniak.

 

Rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka Marcina Kubiczka w Katowicach (40-028) ul. Francuska 34, w dniu 30.10.2019 r. o godz. 16:15. Przetarg podzielony będzie na trzy części, każda z nich będzie dotyczyć odrębnej nieruchomości, wskazanej powyżej.

Przetarg opierać się będzie na szczegółowym regulaminie, jaki dostępny jest do pobrania poniżej (kliknij, aby pobrać):

Nieruchomość 1 – działka zabudowana, przy ul. Curzydły

Nieruchomość 2 – lokal, przy ul. Broniewskiego

Nieruchomość 3 – działka, przy ul. Kilińskiego

Wyciąg z regulaminu przetargu (kliknij, aby pobrać)

Syndyk masy upadłości udostępnia również operaty szacunkowe, dla przedmiotowych nieruchomości (kliknij, aby pobrać):

W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem nieruchomości oraz dokumentacją zdjęciową, poniżej załączono linki do ogłoszeń (kliknij, aby przejść do strony):

Dalszych informacji udziela się pod nr telefonu: (+48) 32 308 0000.