Prywatna opinia uzupełniająca w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec członka zarządu spółki akcyjnej notowanej na giełdzie

W VI 2016 r. biegły prywatny Marcin Kubiczek wydał pisemną opinię uzupełniającą w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, toczonej wobec członka zarządu spółki akcyjnej notowanej na giełdzie, w myśl art. 373 PU [w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.].

Czytaj więcej