Opinia w zakresie potencjalnej szkody wynikającej z decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego

W dniu 28.09.2015 r. biegły prywatny Marcin Mirosław Kubiczek wydał obszerną opinię pisemną, dotyczącą oszacowania szkody z tytułu ewentualnej odpowiedzialności Skarbu Państwa, wynikającej z -założonej w opinii- bezprawności rozstrzygnięcia podjętego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy z...

Czytaj więcej