Co grozi za niezłożenie wniosku  o upadłość w ustawowym terminie? Sie03

Co grozi za niezłożenie wniosku o upadłość w ustawowym terminie?

Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem gospodarczym, wskutek którego przedsiębiorca może osiągnąć wyniki gorsze od planowanych lub ponieść nieplanowane straty, a w konsekwencji przestać regulować w terminie wymagalne zobowiązania. Nierzadko zadłużeni przedsiębiorcy pochłonięci d...

Czytaj więcej
Kim jest doradca restrukturyzacyjny? Kwi05

Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Zawód doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania czynności syndyka, tak więc słusznie może być kojarzony z prawem upadłościowym, jednak uchwalone prawo restrukturyzacyjne, zmierzające do uniknięcia upadłości dłużnika, spowodowało, iż zawód doradcy restrukturyzacyjnego –...

Czytaj więcej